Thương hiệu Morgon - Đài Loan

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
FRD-1700H là model máy khoan cần thủy lực sản suất tại Đài Loan, công suất lớn với khả năng khoan tố..

FRD-1100S là model máy khoan cần Đài Loan với khả năng khoan tối đa Ø50m, ta rô M30 và doa được đến ..

FRD-1300H là model máy khoan cần thủy lực sản suất tại Đài Loan với khả năng khoan tối đa Ø55m, ta r..

- FRD-750S là model máy khoan cần cỡ nhỏ sản xuất tại Đài Loan với khả năng khoan tối đa Ø38m, ta rô..

FRD-900S là model máy khoan cần Đài Loan với khả năng khoan tối đa Ø38m, ta rô M25 và doa được đến Ø..