Mũi khoan từ Hợp Kim TCT

Mũi khoan từ Hợp Kim TCT

Mũi khoan từ hợp kim TCT là loại mũi được gắn thêm chip hợp kim trên mỗi đầu dao, chuyên dụng thường được sử dụng trên máy khoan từ, máy khoan bàn hoặc các loại máy có chức năng khoan khác.

Mũi khoan từ hợp kim TCT

Mũi khoan từ hợp kim có các đặc tính như sau:
- Đầu mũi có gắn chíp hợp kim
- Tính chịu nhiệt và độ cứng cao hơn nhiều so với mũi khoan thép gió HSS
- Thích hợp để khoan được trên cả vật liệu đó độ cứng trung bình và độ cứng cao, thậm chí cả inox cũng khoan được
- Không mài lại được khi bị mòn
- Khoan được các lỗ có đường kính từ 12 trở lên, khoan sâu tiêu chuẩn thường là 35mm hoặc 50mm.
- Các mũi đường kính từ 12 đến 17 sử dụng ty 6mm, các mũi từ 18 trở lên sử dụng ty 8mm.
- Đuôi mũi khoan từ hợp kim thường là chuẩn Weldon 19mm, 3 bi 1 vát.
- Mũi khoan từ hợp kim cũng có thể sử dụng được trên nhiều lại máy khoan khác nhau

Mũi khoan từ thép gió
MŨI KHOAN TỪ THÉP GIÓ HSS
- Là loại mũi làm từ thép gió
- Phù hợp để khoan trên vật liệu là thép có độ cứng trung bình.
- Có thể mài lại khi mũi cùn.
- Giá thành rẻ hơn mũi TCT.

Mũi khoan từ Nitto
MŨI KHOAN TỪ NITTO
- Thương hiệu: Nitto
- Chủ yếu sử dụng cho máy khoan từ Nitto
- Có cả mũi HSS và TCT.

Mũi khoan từ Unifast
MŨI KHOAN TỪ UNIFAST
- Thương hiệu: UniFast
- Sử dụng được cho nhiều loại máy
- Chỉ sản xuất loại mũi TCT.


MŨI KHOAN TỪ UNIKA
- Thương hiệu: Unika
- Sử dụng được cho nhiều loại máy
- Chỉ sản xuất loại mũi TCT.

MŨI KHOAN TỪ MAGBROACH
MŨI KHOAN TỪ MAGBROACH
- Thương hiệu: Magbroach
- Sử dụng được cho nhiều loại máy
- Có cả mũi HSS và TCT.