UNIFAST

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
AT-12-1100 là model máy ta rô cần khí nén loại công suất nhỏ giá rẻ của thương hiệu UNIFAST. AT-12-1..
24.200.000 VNĐ
Trước Thuế: 22.000.000 VNĐ
Dựa vào 3 đánh giá.

ATU-12-1100 thương hiệu UNIFAST là một trong những loại máy taro dạng cần chạy bằng hơi khí nén, khả..
25.300.000 VNĐ
Trước Thuế: 23.000.000 VNĐ
Dựa vào 3 đánh giá.

Mũi khoét lỗ hợp kim hiệu UniFast MCT-14 đường kính khoan Ø14mm, khoan sâu max 5mm, ứng dụng chủ yếu..
308.000 VNĐ
Trước Thuế: 280.000 VNĐ

Mũi khoét lỗ kim loại hiệu UniFast MCT-15 đường kính khoan Ø15mm, khoan sâu max 5mm, ứng dụng chủ yế..
308.000 VNĐ
Trước Thuế: 280.000 VNĐ

Mũi lả lỗ kim loại hiệu UniFast MCT-16 đường kính khoan Ø16mm, khoan sâu max 25mm, ứng dụng chủ yếu ..
308.000 VNĐ
Trước Thuế: 280.000 VNĐ

Mũi khoét kim loại hiệu UniFast MCT-17 đường kính khoan Ø17mm, khoan sâu max 25mm, ứng dụng chủ yếu ..
308.000 VNĐ
Trước Thuế: 280.000 VNĐ

Mũi khoét lỗ sắt hiệu UniFast MCT-18 đường kính khoan Ø18mm, khoan sâu max 25mm, ứng dụng chủ yếu để..
363.000 VNĐ
Trước Thuế: 330.000 VNĐ

Mũi khoét lõ inox hiệu UniFast MCT-19 đường kính khoan Ø19mm, khoan sâu tối đa 25mm, ứng dụng chủ yế..
374.000 VNĐ
Trước Thuế: 340.000 VNĐ

Mũi khoan khoét lỗ hợp kim hiệu UniFast loại MCT-20 đường kính khoan Ø20mm, khoan sâu lớn nhất 25mm,..
374.000 VNĐ
Trước Thuế: 340.000 VNĐ

Mũi lả lỗ MCT-21 thương hiệu UniFast cũng là loại mũi khoét chất liệu hợp kim khoan được lỗ đường kí..
374.000 VNĐ
Trước Thuế: 340.000 VNĐ

Mũi khoét kim loại MCT-22 chất liệu hợp kim khoan được lỗ đường kính Ø22mm, độ sâu khoan tối đa 25mm..
374.000 VNĐ
Trước Thuế: 340.000 VNĐ

Mũi khoét inox phi 23mm thương hiệu UniFast MCT-23 loại hợp kim khoan được đường kính Ø23mm và khoan..
374.000 VNĐ
Trước Thuế: 340.000 VNĐ

Mũi khoét lỗ sắt phi 24mm thương hiệu UniFast MCT-24 loại hợp kim khoan được đường kính Ø24mm và kho..
379.500 VNĐ
Trước Thuế: 345.000 VNĐ

Mũi khoét lỗ kim loại MCT-25 hiệu UniFast chuyên dùng để khoan khoét lỗ trên vật liệu kim loại cứng ..
379.500 VNĐ
Trước Thuế: 345.000 VNĐ

Máy ta rô cần khí nén thương hiệu Unifast model AT-12-1800 công suất ta rô được từ M3 đến M12, phạm ..
26.400.000 VNĐ
Trước Thuế: 24.000.000 VNĐ

ATU-12-1800 là model máy ta rô cần khí nén có thể xoay đầu ta rô 90 độ để ta rô đứng hoặc ngang, cần..
29.700.000 VNĐ
Trước Thuế: 27.000.000 VNĐ

Mũi lả lỗ hợp kim MCT-26 hiệu UniFast chuyên dùng để khoan lả lỗ (khoan) trên vật liệu kim loại cứng..
379.500 VNĐ
Trước Thuế: 345.000 VNĐ

Máy ta rô cần khí nén thương hiệu UNIFAST model AT-16-1100 cung cấp khả năng ta rô được từ M3 đên M1..
29.700.000 VNĐ
Trước Thuế: 27.000.000 VNĐ
Dựa vào 2 đánh giá.

MCT-27 là loại mũi khoét hợp kim hiệu UniFast khoan đường kính Ø27mm và khoan sâu lớn nhất 25mm..
379.500 VNĐ
Trước Thuế: 345.000 VNĐ

Máy ta rô cần khí nén loại đứng ngang hiệu UNIFAST model ATU-16-1100 cho phép ta rô được từ M3-M16, ..
30.800.000 VNĐ
Trước Thuế: 28.000.000 VNĐ

MCT-28 là loại mũi khoét inox hiệu UniFast khoan đường kính Ø28mm và khoan sâu lớn nhất 25mm, M..
381.700 VNĐ
Trước Thuế: 347.000 VNĐ

AT-16-1800 là model máy ta rô cần chạy bằng hơi khí nén thương hiệu Unifast, cung cấp khả năng ta rô..
31.900.000 VNĐ
Trước Thuế: 29.000.000 VNĐ

MCT-29 là loại mũi khoét chất lượng cao thương hiệu UniFast khoan được lỗ đường kính Ø29mm, khoan sâ..
390.500 VNĐ
Trước Thuế: 355.000 VNĐ

ATU-16-1800 là model máy ta rô cần khí nén loại đứng ngang thương hiệu Unifast, cung cấp khả năng ta..
34.100.000 VNĐ
Trước Thuế: 31.000.000 VNĐ