Thương hiệu Eibenstock - Đức

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bán lẻ rotor 77117100 hiệu Eibenstock sản xuất tại Đức. Đây là bộ phận ruột rotor dùng trên các máy ..
4.180.000 VNĐ
Trước Thuế: 3.800.000 VNĐ

Bán lẻ rotor 7132A100 hiệu Eibenstock sản xuất tại Đức. Đây là bộ phận ruột rotor dùng trên các máy ..
4.730.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.300.000 VNĐ

Bán lẻ rotor 7432E100 hiệu Eibenstock sản xuất tại Đức. Đây là bộ phận ruột rotor dùng trên các máy ..
4.620.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.200.000 VNĐ

Bán lẻ rotor 7154A100 hiệu Eibenstock sản xuất tại Đức. Đây là bộ phận ruột rotor dùng trên các máy ..
5.060.000 VNĐ
Trước Thuế: 4.600.000 VNĐ

Bán lẻ board Eibenstock EBH 32D sản xuất tại Đức. Đây là bộ phận bo mạch điều khiển sử dụng trên các..
6.600.000 VNĐ
Trước Thuế: 6.000.000 VNĐ

Bán lẻ rotor 74326100 hiệu Eibenstock sản xuất tại Đức. Đây là bộ phận ruột rotor dùng trên các máy ..
5.500.000 VNĐ
Trước Thuế: 5.000.000 VNĐ