Đầu kẹp mũi khoan từ

Đầu kẹp mũi khoan từ

Đầu cặp mũi khoan từ là phụ kiện chuyên dụng để kẹp mũi khoan từ, chúng tôi cung cấp đủ loại đầu kẹp mũi khoan từ đáp ứng cho mọi kiểu nhu cầu cặp mũi khoan từ để sử dụng trên các loại máy có chức năng khoan như máy khoan từ, máy khoan bàn...

Đầu kẹp mũi khoan từ

- Đuôi đầu cặp (phần gắn vào máy) là đuôi côn số 2, côn số 3 hoặc đuôi kiểu vặn răng 1/2'' - 20 UN
- Miệng đầu cặp (phần cặp mũi) là chuẩn weldon 19mm hoặc 32mm, khóa mũi bằng 2 lục giác hoặc tháo ráo nhanh
- Cặp được mũi khoan từ sâu tối đa 50mm hoặc 100mm
- Có thể chọn loại có hoặc không có làm mát

Mã đầu kẹpCônKhoan sâuChuẩnMô tả
MT3x50x19.05MT350mmWeldon 3/4''Đuôi côn số 3, cặp được mũi từ 12 đến 64mm loại cắt sâu tối đa 50mm
MT3x50x31.75MT350mmWeldon 1.1/4''Đuôi côn số 3, cặp được mũi từ 65mm trở lên, loại cắt sâu tối đa 50mm
MT3x100x19.5MT3100mmWeldon 3/4''Đuôi côn số 3, cặp được mũi từ 12 đến 64mm loại cắt sâu tối đa 100mm
MT2x50x19.05MT250mmWeldon 3/4''Đuôi côn số 2, cặp được mũi từ 12 đến 64mm loại cắt sâu tối đa 50mm

Ghi chú: Tương ướng với mỗi mã đầu kẹp mũi khoan từ trên sẽ có loại có làm mát và không có làm mát, đối với loại có làm mát thì chỉ sử dụng được trên loại máy có tính năng giải nhiệt tự động hoặc phải tự chế thêm bộ phận này.